Code Center

امور فرهنگی اتحاد ساقدر
چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید
قالب وبلاگ
ارتباط با واحدهای موسسه

ارتباط با واحدهای موسسه

جستجو

شرايط عضويت
-    وابسته بودن به روستاي ساقدر ( خود شخص يا يكي از افراد درجه يك خانواده وي )
مثال : همسر شخصي كه خود شخص متولد ساقدر است ولي همسر وي متولد مشهد است مي تواند عضو اين موسسه باشد.
-    واريز حداقل حق عضويت ( معادل يك چهارم حداقل دستمزد ماهانه  هر سال ) كه اين مبلغ در سال 1392 معادل 120  هزار تومان مي باشد.
-    امضاء اساسنامه و فرم نام نويسي موسسهدرباره : شرایط عضویت ,
بازدید : 229
[ چهارشنبه 12 تير 1392 ] [ چهارشنبه 12 تير 1392 ] [ حسین گرامی ]

توضیحات

 كليه وامهاي مذكور با درخواست فرد متقاضي و نظر مثبت هيئت مديره و واريز حق عضويت سالجاري  پرداخت مي گردد

ضمانت هاي لازم علاوه بر چك ضمانت (كه ضامنين ظهر آنرا مي بايست امضاء نمايند) 2نفر ضامن براي وامهاي زير 50 ميليون ريال و 3 نفر ضامن جهت وامهاي بالاي 50 ميليون ريال مي باشد

 علاوه بر اينكه فرد وام گيرنده مي بايست فرم تعهد پرداخت را تكميل نمايد هر يك از ضامنين نيز مي بايست فرم تعهد ضامن را نيز تكميل نمايند.

چك ضمانت جهت وام نوع اول و وام ضروري و وديعه برابر مبلغ وام مي باشد.

چك ضمانت جهت وام خريد كالا352500000 ريال

چک وام مضاربه برابر يك سوم اصل و سود وام

چک وام سفرهاي زيارتي 18 ميليون ريال

جهت وام تحصيلي 42 ميليون ريال مي باشد.درباره : توضیحات کامل برای دریافت وامهای موسسه ,
بازدید : 199
[ چهارشنبه 12 تير 1392 ] [ چهارشنبه 12 تير 1392 ] [ حسین گرامی ]
وام تحصيلي

مبلغ وام : 30 ميليون ريال

طول اقساط : 40 ماه

سود :جهت دوره هاي كارداني و كارشناسي 24 درصد و جهت دوره هاي كارشناسي ارشد و دكترا 20 در صد مي باشد.

كارمزد: يك درصد

مبلغ اقساط : 1050000ريال جهت دوره هاي كارداني و كارشناسي و 1000000 ريال جهت دوره هاي كارشناسي ارشد و دكترا

- اين نوع وام به دانشجويان دانشگاههاي مورد تائيد وزارت علوم تعلق مي گيرد كه حداقل 3 سال از حق عضويت خويش را درموسسه پرداخت نموده باشند.


درباره : وام تحصیلی ,
بازدید : 225
[ چهارشنبه 12 تير 1392 ] [ چهارشنبه 12 تير 1392 ] [ حسین گرامی ]
وام سفرهاي زيارتي

مبلغ وام : 18 ميليون ريال كه مبلغ 10 ميليون ريال آن تا پايان آخرين قسط در حساب شخص باقي مي ماند.

طول اقساط: 30 ماه

سود : به اين نوع وام سودي تعلق نمي گيرد.

كارمزد : يك درصد

مبلغ اقساط: 600000 ريال

- اين نوع وام تنها به افرادي تعلق مي گيرد كه مي خواهند به يكي از سفرهاي زيارتي خارج ازكشور مشرف شوند.


درباره : وام سفرهای زیارتی ,
بازدید : 169
[ چهارشنبه 12 تير 1392 ] [ چهارشنبه 12 تير 1392 ] [ حسین گرامی ]
وام مضاربه

مبلغ وام

-   براي اعضاء سال اول 30 ميليون ريال

-   براي اعضائي كه بيش از يكسال حق عضويت را واريز نموده باشند 50 ميليون ريال

-         براي اعضائي كه ميانگين موجوديشان در يكسال اخير بيش از 20 ميليون ريال باشد 100 ميليون ريال

سود :22 درصد

كارمزد : يك درصد

نحوه تسويه : 6 ماه پس از دريافت وام


درباره : وام مضاربه ,
بازدید : 180
[ چهارشنبه 12 تير 1392 ] [ چهارشنبه 12 تير 1392 ] [ حسین گرامی ]
وام خريد كالا

مبلغ  وام : 30 ميليون ريال كه يك سوم آن تا پايان آخرين قسط در حساب شخص باقي مي ماند.

طول اقساط: 30ماه

سود : 14 درصد

كارمزد : يك درصد

مبلغ اقساط : 1175000 ريال


درباره : وام خرید کالا ,
بازدید : 203
[ چهارشنبه 12 تير 1392 ] [ چهارشنبه 12 تير 1392 ] [ حسین گرامی ]
وام وديعه :

به وامي اتلاق مي گردد كه برابر موجودي شخص به وي پرداخت مي گردد در اين نوع وام در ابتدا قراردادي بين شخص و موسسه (جهت زماني معلوم) منعقد گرديده و به موجودي اين فرد سودي تعلق نمي گيرد.

مبلغ وام = برابر موجودي منعقد شده در قرارداد كه شخص به حساب موسسه واريز نموده است

نحوه تسويه برابر مدت زماني است كه سپرده گذار موجودي خويش را در موسسه نگهداري نموده است .

دراين نوع وام سودي به موجودي شخص تعلق نمي گيرد و از وام ارائه گرديده نيز تنها يك درصد كارمزد كسر مي گردد.

مثال : شخصي مبلغ 50 ميليون ريال را در تاريخ 1/12/90 به حساب موسسه واريز مي نمايد و با موسسه قراردادي را منعقد مي نمايد كه مبلغ خويش را تا يكسال در موسسه باقي بگذارد موسسه در تاريخ 1/12/91 به نامبرده مبلغ 50 ميليون ريال وام بدون سود ارائه مي نمايدكه مي بايست اين مبلغ را درتاريخ 1/12/92 به موسسه برگرداندبه اين وام مبلغ 500هزار ريال كارمزد تعلق مي گيرد كه همان ابتدا از مبلغ وام كسر مي گردد.


درباره : وام ودیه (بدون سود) ,
بازدید : 240
[ چهارشنبه 12 تير 1392 ] [ چهارشنبه 12 تير 1392 ] [ حسین گرامی ]
- وام ضروري (وام نوع دوم ):

وام ضروري به وامهائي اتلاق مي گردد كه در مواقع اضطراري قابل پرداخت مي باشند.

مواقع اضطراري عبارتند از:


الف ) بيماري منجر به بستري شدن بيش از 3 روز

ب) فوت يكي از افراد درجه يك خانواده

ج ) خريد مسكن تنها براي يك بار

د) ازدواج

كارمزد : 4 درصد

مدت بازپرداخت 12 ماه

مبلغ وام = 5 برابر ميانگين موجودي 12 ماه آخر

درباره : وام ضرروری (بدون سود) ,
بازدید : 212
[ چهارشنبه 12 تير 1392 ] [ چهارشنبه 12 تير 1392 ] [ حسین گرامی ]

وام نوع یک ( بدون سود )

-وام نوع اول (عادي ): مبلغ اين نوع وام به قرار ذيل محاسبه مي گردد

مبلغ وام = 38÷100× (ميانگين مبلغ سپرده گذاري)

مدت باز پرداخت وام بصورت ذيل مي باشد.        

مدت باز پرداخت وام = 4× (4- مدت سپرده گذاري )

كه همواره يك سوم مبلغ وام عادي تا پايان آخرين قسط در حساب فرد وام گيرنده باقي مي ماند ولي به اين مبلغ سود ثابت تعلق مي گيرد.

كارمزد: يك درصد

مثال : شخصي در تاريخ 1/5/90 مبلغ 1000000 ( يك ميليون) ريال و درتاريخ 1/7/90 مبلغ 50000000 (پنجاه ميليون ) ريال در موسسه سپرده گذاري نموده حال اگر او درتاريخ 1/5/92 وام نوع اول را دريافت نمايد مبلغ و دوره باز پرداخت وي بصورت ذيل محاسبه مي گردد.(توجه :همواره به مبلغ سپرده گذاري سود تعلق مي گيرد

46759234=731÷((669×50000000)+(731×1000000((= ميانگين مبلغ سپرده گذاري

 ريال 123050616=38÷100×46759234= مبلغ وام

80  = 4 ×(4-24)=طول اقساط(مدت بازپرداخت )    

ريال 1538132 =مبلغ هر قسط

كه يك سوم مبلغ اين وام در حساب شخص باقي مي ماند وبه آن سود تعلق مي گيرد.


دانلود فرم درخواست وام و ضامنین که باید متقاضی تکمیل نماید


 جهت محاسبه وام شما به راحتی می توانید از این قسمت سایت استفاده کنیددرباره : وام نوع اول (بدون سود) ,
بازدید : 304
[ چهارشنبه 12 تير 1392 ] [ چهارشنبه 12 تير 1392 ] [ حسین گرامی ]
واریز  سود قطعی  سال ۹1 به حساب اعضاء


ادامه مطلب

درباره : سود ماهیانه ,
بازدید : 256
[ پنجشنبه 23 خرداد 1392 ] [ پنجشنبه 23 خرداد 1392 ] [ حسین گرامی ]

نگهداری مواد غذایی در فصل تابستان

نگهداری مواد غذایی در فصل تابستان فصل تابستان باز هم با آن گرمای به یاد ماندنی‌اش از راه رسید و دردسرهای ویژه را هم به دنبال خود آورد.
ادامه مطلب

درباره : آشپزی ,
بازدید : 227
[ شنبه 11 خرداد 1392 ] [ شنبه 11 خرداد 1392 ] [ حسین گرامی ]

اهالی محترم روستای ساقدر و اعضاء گرامی همانطور كه  مطلع شده اید كارت رفاهی برای تمام اعضاء  صادر  می شد.

لذا چنانچه تا كنون نسبت به پرداخت حق عضویت امسال خود اقدام نكرده‌اید اقدام به پرداخت یا تكمیل حق عضویت خود نمائید.پس از پرداخت حق عضویت به نماینده هیئت مدیره در شهر خود مراجعه و نسبت به تكمیل درخواست كارت رفاهی اقدام نمائید.

اطلاعات بیشتر در مورد این كارتها از زبان مسئول امور رفاهی (آقای مسعود سرحدی) در ادامه مطلبادامه مطلب

درباره : کارت رفاهی ,
بازدید : 219
[ جمعه 23 فروردين 1392 ] [ جمعه 23 فروردين 1392 ] [ حسین گرامی ]

واگذاری بن...

موسسه علاوه بر تخفیفاتی كه جهت كارتها برای اعضاء متصور است به اعضاء دارای كارت رفاهی  هرساله مقداری بن( كاغذی – الكترونیكی و...) واگذار می نمایدادامه مطلب

درباره : بن خرید کالا ,
بازدید : 253
[ جمعه 23 فروردين 1392 ] [ جمعه 23 فروردين 1392 ] [ حسین گرامی ]

نحوه دریافت كارت رفاهی...

انواع كارتها...ادامه مطلب

درباره : کارت رفاهی ,
بازدید : 166
[ جمعه 23 فروردين 1392 ] [ جمعه 23 فروردين 1392 ] [ حسین گرامی ]

خبر فوری و مهم

به اطلاع تمامی اعضاء محترم می رساند..

از آنجایی که کلیه متقاضیان تسهیلات مالی از ابتدای فروردین ماه 1392الزاما می بایست دارای کارت رفاهی باشندلذا خواهشمند است جهت دریافت این کارت از طریق نماینده شهر خویش اقدام فرمائید.

                             مدیر عامل موسسه فامیلی اتحاد ساقدر

نماینده تهران:آقای حمید سرحدی

نماینده مشهد:آقای مسعود سرحدی

نماینده بیرجند:محمد رضا سرحدیدرباره : کارت رفاهی ,
بازدید : 204
[ جمعه 23 فروردين 1392 ] [ جمعه 23 فروردين 1392 ] [ حسین گرامی ]
.: Weblog Themes By graphist :.

:: تعداد صفحات : 34 صفحه قبل 1 2...30 31 32 33 34

اعضاء
ورود کاربران

رمز عبور را فراموش کردم ؟عضویت در سایت
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
موبایل :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی :
 
کد امنیتی
 
بارگزاری مجدد
ارتباط با واحدهای موسسه

نام کاربری واحدهای موسسه


مدیر عامل          100


امورفرهنگی     500

درباره وبلاگ

موسسه فامیلی اتحاد ساقدر با توكل بر پروردگار عالم و با نیت خیر جهت پیشبرد اهداف اجتماعی و فرهنگی و رفع مشكلات و موانع و سنت حسنه دیدار فامیل تشكیل گردید . همبستگی و اتحاد خود را ثابت كنیم و به همدیگر عشق بورزیم . وبلاگ امور فرهنگی از صمیم قلب جهت نزدیک شدن قلب ها طراحی گردید . به امید روزی که همه در قلب هم به خوبی از همدیگر یاد کنیم . :::::: با تشكر :::::: مدیر سایت : حسین گرامی

موضوعات
اعضاء هیئت امناء موسسه
اعضاء هیئت مدیره موسسه
شرایط عضویت در موسسه
واحدهای هیئت مدیره
وام های موسسه
مزایده موسسه اتحاد ساقدر
امتیازات عضویت در اتحاد ساقدر
اوراق مشارکت اتحاد ساقدر
تازه ها
پیامها
وطنم روستای ساقدر
سرگرمی
تصاویر
فیلم
آمار سایت
بازديدهاي امروز : 29 نفر
بازديدهاي ديروز : 105 نفر
كل بازديدها : 311,118 نفر
بازدید این ماه : 134 نفر
بازدید ماه قبل : 6,261 نفر
کل نظرات : 384 عدد
كل مطالب : 510 عدد
كل اعضا : 141 عدد
افراد آنلاین : 1 نفر

تبادل لینک

خرید بک لینک