Code Center

امور فرهنگی اتحاد ساقدر
چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید
قالب وبلاگ
ارتباط با واحدهای موسسه

ارتباط با واحدهای موسسه

جستجو

مزایده شماره 32موسسه فامیلی اتحاد ساقدر

(به مناسبت عید نوروز)

(فقط اعضایی که سه و بالای سه سال حق عضویت کامل دارند)

 

 

لازم به ذکر است زمان شرکت طبق دستور اداری نظام مند نمودن مزایده ها میباشد

(به پیشنهادات خارج از زمان مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد)

  توجه نمایید هر عضوء متقاضی می تواند سه بار قیمت پیشنهادی خود را در زمان مزایده پیامک کند که حتما یکبار آن باید قبل از ساعت 18 روز جمعه باشد تا وضعیت وی بررسی گردد

نام

تعداد

قیمت پایه

شرایط

سکه بهار آزادی

36

آزاد به دلخواه

اقساط 18 ماهه

 

تمامی اعضاء می توانند در مدت زمان شرکت در مزایده  بالاترین قیمت پیشنهادی خود را به شماره 09123185834 پیامک کنند جهت اطلاعات بیشتر به همین شماره (مدیر عامل )تماس بگیرید

 

با هر تعداد و قیمتی که شما تمایل دارید فقط از قیمت پایه باید بیشتر باشد


درباره : مزایده موسسه اتحاد ساقدر , مزایده ها ,
بازدید : 212
[ پنجشنبه 27 اسفند 1394 ] [ پنجشنبه 27 اسفند 1394 ] [ حسین گرامی ]

مزایده شماره 31موسسه فامیلی اتحاد ساقدر

 

 

لازم به ذکر است زمان شرکت طبق دستور اداری نظام مند نمودن مزایده ها میباشد

(به پیشنهادات خارج از زمان مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد)

  توجه نمایید هر عضوء متقاضی می تواند سه بار قیمت پیشنهادی خود را در زمان مزایده پیامک کند که حتما یکبار آن باید قبل از ساعت 18 روز جمعه باشد تا وضعیت وی بررسی گردد

نام

تعداد

قیمت پایه

شرایط

سکه بهار آزادی

18

12000000

اقساط 18 ماهه

 

تمامی اعضاء می توانند در مدت زمان شرکت در مزایده  بالاترین قیمت پیشنهادی خود را به شماره 09123185834 پیامک کنند جهت اطلاعات بیشتر به همین شماره (مدیر عامل )تماس بگیرید

 

با هر تعداد و قیمتی که شما تمایل دارید فقط از قیمت پایه باید بیشتر باشد


درباره : مزایده موسسه اتحاد ساقدر , مزایده ها ,
بازدید : 285
[ چهارشنبه 12 اسفند 1394 ] [ چهارشنبه 12 اسفند 1394 ] [ حسین گرامی ]

مزایده شماره 28موسسه فامیلی اتحاد ساقدر

 

 

لازم به ذکر است زمان شرکت طبق دستور اداری نظام مند نمودن مزایده ها میباشد

(به پیشنهادات خارج از زمان مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد)

  توجه نمایید هر عضوء متقاضی می تواند سه بار قیمت پیشنهادی خود را در زمان مزایده پیامک کند که حتما یکبار آن باید قبل از ساعت 18 روز جمعه باشد تا وضعیت وی بررسی گردد

نام

تعداد

قیمت پایه

شرایط

سکه بهار آزادی

24

به دلخواه


اقساط 24ماهه

 

تمامی اعضاء می توانند در مدت زمان شرکت در مزایده  بالاترین قیمت پیشنهادی خود را به شماره 09123185834 پیامک کنند جهت اطلاعات بیشتر به همین شماره (مدیر عامل )تماس بگیرید

 

با هر تعداد و قیمتی که شما تمایل دارید فقط از قیمت پایه باید بیشتر باشد


درباره : مزایده موسسه اتحاد ساقدر , مزایده ها ,
بازدید : 179
[ چهارشنبه 02 دي 1394 ] [ چهارشنبه 02 دي 1394 ] [ حسین گرامی ]

مزایده شماره 27موسسه فامیلی اتحاد ساقدر

 

 

لازم به ذکر است زمان شرکت طبق دستور اداری نظام مند نمودن مزایده ها میباشد

(به پیشنهادات خارج از زمان مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد)

  توجه نمایید هر عضوء متقاضی می تواند سه بار قیمت پیشنهادی خود را در زمان مزایده پیامک کند که حتما یکبار آن باید قبل از ساعت 18 روز جمعه باشد تا وضعیت وی بررسی گردد

نام

تعداد

قیمت پایه

شرایط

سکه بهار آزادی

24

به دلخواه


اقساط 24ماهه

 

تمامی اعضاء می توانند در مدت زمان شرکت در مزایده  بالاترین قیمت پیشنهادی خود را به شماره 09123185834 پیامک کنند جهت اطلاعات بیشتر به همین شماره (مدیر عامل )تماس بگیرید

 

با هر تعداد و قیمتی که شما تمایل دارید فقط از قیمت پایه باید بیشتر باشد


درباره : مزایده موسسه اتحاد ساقدر , مزایده ها ,
بازدید : 156
[ چهارشنبه 25 آذر 1394 ] [ چهارشنبه 25 آذر 1394 ] [ حسین گرامی ]

مزایده شماره 26موسسه فامیلی اتحاد ساقدر

 

 

لازم به ذکر است زمان شرکت طبق دستور اداری نظام مند نمودن مزایده ها میباشد

(به پیشنهادات خارج از زمان مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد)

  توجه نمایید هر عضوء متقاضی می تواند سه بار قیمت پیشنهادی خود را در زمان مزایده پیامک کند که حتما یکبار آن باید قبل از ساعت 18 روز جمعه باشد تا وضعیت وی بررسی گردد

نام

تعداد

قیمت پایه

شرایط

سکه بهار آزادی

20

11/000/000


اقساط 20ماهه

 

تمامی اعضاء می توانند در مدت زمان شرکت در مزایده  بالاترین قیمت پیشنهادی خود را به شماره 09123185834 پیامک کنند جهت اطلاعات بیشتر به همین شماره (مدیر عامل )تماس بگیرید

 

با هر تعداد و قیمتی که شما تمایل دارید فقط از قیمت پایه باید بیشتر باشد


درباره : مزایده موسسه اتحاد ساقدر , مزایده ها ,
بازدید : 181
[ چهارشنبه 04 آذر 1394 ] [ چهارشنبه 04 آذر 1394 ] [ حسین گرامی ]

مزایده شماره 25موسسه فامیلی اتحاد ساقدر

 

 

لازم به ذکر است زمان شرکت طبق دستور اداری نظام مند نمودن مزایده ها میباشد

(به پیشنهادات خارج از زمان مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد)

  توجه نمایید هر عضوء متقاضی می تواند سه بار قیمت پیشنهادی خود را در زمان مزایده پیامک کند که حتما یکبار آن باید قبل از ساعت 18 روز جمعه باشد تا وضعیت وی بررسی گردد

نام

تعداد

قیمت پایه

شرایط

سکه بهار آزادی

20

11/000/000


اقساط 20ماهه

 

تمامی اعضاء می توانند در مدت زمان شرکت در مزایده  بالاترین قیمت پیشنهادی خود را به شماره 09123185834 پیامک کنند جهت اطلاعات بیشتر به همین شماره (مدیر عامل )تماس بگیرید

 

با هر تعداد و قیمتی که شما تمایل دارید فقط از قیمت پایه باید بیشتر باشد


درباره : مزایده موسسه اتحاد ساقدر , مزایده ها ,
بازدید : 204
[ چهارشنبه 27 آبان 1394 ] [ چهارشنبه 27 آبان 1394 ] [ حسین گرامی ]

مزایده شماره 24موسسه فامیلی اتحاد ساقدر

 

فروش طلایی سکه بهار آزادی به مناسبت عید قربان

 

لازم به ذکر است زمان شرکت طبق دستور اداری نظام مند نمودن مزایده ها میباشد

(به پیشنهادات خارج از زمان مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد)

  توجه نمایید هر عضوء متقاضی می تواند سه بار قیمت پیشنهادی خود را در زمان مزایده پیامک کند که حتما یکبار آن باید قبل از ساعت 18 روز جمعه باشد تا وضعیت وی بررسی گردد

نام

تعداد

قیمت پایه

شرایط

سکه بهار آزادی

12 

به مناسبت عیدقربان به دلخواه خودتان


اقساط 12ماهه

 

تمامی اعضاء می توانند در مدت زمان شرکت در مزایده  بالاترین قیمت پیشنهادی خود را به شماره 09123185834 پیامک کنند جهت اطلاعات بیشتر به همین شماره (مدیر عامل )تماس بگیرید

 

با هر تعداد و قیمتی که شما تمایل دارید فقط از قیمت پایه باید بیشتر باشد


درباره : مزایده موسسه اتحاد ساقدر , مزایده ها ,
بازدید : 186
[ چهارشنبه 01 مهر 1394 ] [ چهارشنبه 01 مهر 1394 ] [ حسین گرامی ]

مزایده شماره 24موسسه فامیلی اتحاد ساقدر

 

فروش طلایی سکه بهار آزادی

 

لازم به ذکر است زمان شرکت طبق دستور اداری نظام مند نمودن مزایده ها میباشد

(به پیشنهادات خارج از زمان مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد)

  توجه نمایید هر عضوء متقاضی می تواند سه بار قیمت پیشنهادی خود را در زمان مزایده پیامک کند که حتما یکبار آن باید قبل از ساعت 18 روز جمعه باشد تا وضعیت وی بررسی گردد

نام

تعداد

قیمت پایه

شرایط

سکه بهار آزادی

12 

10/500/000R

اقساط 12ماهه

 

تمامی اعضاء می توانند در مدت زمان شرکت در مزایده  بالاترین قیمت پیشنهادی خود را به شماره 09123185834 پیامک کنند جهت اطلاعات بیشتر به همین شماره (مدیر عامل )تماس بگیرید

 

با هر تعداد و قیمتی که شما تمایل دارید فقط از قیمت پایه باید بیشتر باشد

درباره : مزایده موسسه اتحاد ساقدر , مزایده ها ,
بازدید : 186
[ چهارشنبه 18 شهريور 1394 ] [ چهارشنبه 18 شهريور 1394 ] [ حسین گرامی ]


مزایده شماره 23 موسسه فامیلی اتحاد ساقدر

 

فروش طلایی سکه بهار آزادی

 

لازم به ذکر است زمان شرکت طبق دستور اداری نظام مند نمودن مزایده ها میباشد

(به پیشنهادات خارج از زمان مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد)

  توجه نمایید هر عضوء متقاضی می تواند سه بار قیمت پیشنهادی خود را در زمان مزایده پیامک کند که حتما یکبار آن باید قبل از ساعت 18 روز جمعه باشد تا وضعیت وی بررسی گردد

نام

تعداد

قیمت پایه

شرایط

سکه بهار آزادی

12 

10/600/000R

اقساط 12ماهه

 

تمامی اعضاء می توانند در مدت زمان شرکت در مزایده  بالاترین قیمت پیشنهادی خود را به شماره 09123185834 پیامک کنند جهت اطلاعات بیشتر به همین شماره (مدیر عامل )تماس بگیرید

 

با هر تعداد و قیمتی که شما تمایل دارید فقط از قیمت پایه باید بیشتر باشد


درباره : مزایده ها ,
بازدید : 148
[ چهارشنبه 21 مرداد 1394 ] [ چهارشنبه 21 مرداد 1394 ] [ مجید سرحدی ]

مزایده شماره 22 موسسه فامیلی اتحاد ساقدر


فروش طلایی سکه بهار آرادی


لازم به ذکر است زمان شرکت طبق دستور اداری نظام مند نمودن مزایده ها میباشد

(به پیشنهادات خارج از زمان مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد)

  توجه نمایید هر عضوء متقاضی می تواند سه بار قیمت پیشنهادی خود را در زمان مزایده پیامک کند که حتما یکبار آن باید قبل از ساعت 18 روز جمعه باشد تا وضعیت وی بررسی گردد

نام تعداد قیمت پایه شرایط
سکه بهار آزادی
10  10/000/000R
اقساط 10ماهه

 

تمامی اعضاء می توانند در مدت زمان شرکت در مزایده  بالاترین قیمت پیشنهادی خود را به شماره 09123185834 پیامک کنند جهت اطلاعات بیشتر به همین شماره (مدیر عامل )تماس بگیرید

 

با هر تعداد و قیمتی که شما تمایل دارید فقط از قیمت پایه باید بیشتر باشد


درباره : مزایده ها ,
بازدید : 159
[ چهارشنبه 24 تير 1394 ] [ چهارشنبه 24 تير 1394 ] [ حسین گرامی ]

مزایده شماره 21 موسسه فامیلی اتحاد ساقدر


فروش طلایی سکه بهار آرادی


لازم به ذکر است زمان شرکت طبق دستور اداری نظام مند نمودن مزایده ها میباشد

(به پیشنهادات خارج از زمان مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد)

  توجه نمایید هر عضوء متقاضی می تواند سه بار قیمت پیشنهادی خود را در زمان مزایده پیامک کند که حتما یکبار آن باید قبل از ساعت 18 روز جمعه باشد تا وضعیت وی بررسی گردد

نام تعداد قیمت پایه شرایط
سکه بهار آزادی
10  10/000/000R
اقساط 10ماهه

 

تمامی اعضاء می توانند در مدت زمان شرکت در مزایده  بالاترین قیمت پیشنهادی خود را به شماره 09123185834 پیامک کنند جهت اطلاعات بیشتر به همین شماره (مدیر عامل )تماس بگیرید

 

با هر تعداد و قیمتی که شما تمایل دارید فقط از قیمت پایه باید بیشتر باشد


درباره : مزایده ها , اخبار موسسه ,
بازدید : 182
[ چهارشنبه 10 تير 1394 ] [ چهارشنبه 10 تير 1394 ] [ حسین گرامی ]


مزایده شماره 19 موسسه فامیلی اتحاد ساقدر


فروش طلایی سکه بهار آرادی


لازم به ذکر است زمان شرکت طبق دستور اداری نظام مند نمودن مزایده ها میباشد

(به پیشنهادات خارج از زمان مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد)

  توجه نمایید هر عضوء متقاضی می تواند سه بار قیمت پیشنهادی خود را در زمان مزایده پیامک کند که حتما یکبار آن باید قبل از ساعت 18 روز جمعه باشد تا وضعیت وی بررسی گردد

نام تعداد قیمت پایه شرایط
سکه بهار آزادی
12  10/500/000R
اقساط 12ماهه

 

تمامی اعضاء می توانند در مدت زمان شرکت در مزایده  بالاترین قیمت پیشنهادی خود را به شماره 09123185834 پیامک کنند جهت اطلاعات بیشتر به همین شماره (مدیر عامل )تماس بگیرید

 

با هر تعداد و قیمتی که شما تمایل دارید فقط از قیمت پایه باید بیشتر باشددرباره : مزایده ها ,
بازدید : 140
[ چهارشنبه 20 خرداد 1394 ] [ چهارشنبه 20 خرداد 1394 ] [ حسین گرامی ]

مزایده شماره 19 موسسه فامیلی اتحاد ساقدر


فروش طلایی سکه بهار آرادی


لازم به ذکر است زمان شرکت طبق دستور اداری نظام مند نمودن مزایده ها میباشد

(به پیشنهادات خارج از زمان مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد)

  توجه نمایید هر عضوء متقاضی می تواند سه بار قیمت پیشنهادی خود را در زمان مزایده پیامک کند که حتما یکبار آن باید قبل از ساعت 18 روز جمعه باشد تا وضعیت وی بررسی گردد

نام تعداد قیمت پایه شرایط
سکه بهار آزادی
12  11/000/000R
اقساط 12ماهه

 

تمامی اعضاء می توانند در مدت زمان شرکت در مزایده  بالاترین قیمت پیشنهادی خود را به شماره 09123185834 پیامک کنند جهت اطلاعات بیشتر به همین شماره (مدیر عامل )تماس بگیرید

 

با هر تعداد و قیمتی که شما تمایل دارید فقط از قیمت پایه باید بیشتر باشد


درباره : مزایده ها ,
بازدید : 154
[ چهارشنبه 30 ارديبهشت 1394 ] [ چهارشنبه 30 ارديبهشت 1394 ] [ حسین گرامی ]

مزایده شماره 18 موسسه فامیلی اتحاد ساقدر


فروش طلایی سکه بهار آرادی


لازم به ذکر است زمان شرکت طبق دستور اداری نظام مند نمودن مزایده ها میباشد

(به پیشنهادات خارج از زمان مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد)

  توجه نمایید هر عضوء متقاضی می تواند سه بار قیمت پیشنهادی خود را در زمان مزایده پیامک کند که حتما یکبار آن باید قبل از ساعت 18 روز جمعه باشد تا وضعیت وی بررسی گردد

نام تعداد قیمت پایه شرایط
سکه بهار آزادی
12  11/000/000R
اقساط 12ماهه

 

تمامی اعضاء می توانند در مدت زمان شرکت در مزایده  بالاترین قیمت پیشنهادی خود را به شماره 09123185834 پیامک کنند جهت اطلاعات بیشتر به همین شماره (مدیر عامل )تماس بگیرید

 

با هر تعداد و قیمتی که شما تمایل دارید فقط از قیمت پایه باید بیشتر باشد


درباره : مزایده ها ,
بازدید : 153
[ چهارشنبه 16 ارديبهشت 1394 ] [ چهارشنبه 16 ارديبهشت 1394 ] [ حسین گرامی ]

مزایده شماره17 موسسه فامیلی اتحاد ساقدر


فروش طلایی سکه بهار آرادی


لازم به ذکر است زمان شرکت طبق دستور اداری نظام مند نمودن مزایده ها میباشد

(به پیشنهادات خارج از زمان مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد)

  توجه نمایید هر عضوء متقاضی می تواند سه بار قیمت پیشنهادی خود را در زمان مزایده پیامک کند که حتما یکبار آن باید قبل از ساعت 18 روز جمعه باشد تا وضعیت وی بررسی گردد

نام تعداد قیمت پایه شرایط
سکه بهار آزادی
12  11/000/000R
اقساط 12ماهه

 

تمامی اعضاء می توانند در مدت زمان شرکت در مزایده  بالاترین قیمت پیشنهادی خود را به شماره 09123185834 پیامک کنند جهت اطلاعات بیشتر به همین شماره (مدیر عامل )تماس بگیرید

 

با هر تعداد و قیمتی که شما تمایل دارید فقط از قیمت پایه باید بیشتر باشد


درباره : مزایده ها ,
بازدید : 160
[ پنجشنبه 20 فروردين 1394 ] [ پنجشنبه 20 فروردين 1394 ] [ حسین گرامی ]

مزایده شماره 16 موسسه فامیلی اتحاد ساقدر


لازم به ذکر است زمان شرکت طبق دستور اداری نظام مند نمودن مزایده ها میباشد

(به پیشنهادات خارج از زمان مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد)

  توجه نمایید هر عضوء متقاضی می تواند سه بار قیمت پیشنهادی خود را در زمان مزایده پیامک کند که حتما یکبار آن باید قبل از ساعت 18 روز جمعه باشد تا وضعیت وی بررسی گردد

نام تعداد قیمت پایه شرایط
سکه بهار آزادی
24عدد به دلخواه
اقساط 24 ماهه

 

تمامی اعضاء می توانند در مدت زمان شرکت در مزایده  بالاترین قیمت پیشنهادی خود را به شماره 09123185834 پیامک کنند جهت اطلاعات بیشتر به همین شماره (مدیر عامل )تماس بگیرید

 

با هر تعداد و قیمتی که شما تمایل دارید 


درباره : مزایده ها , اخبار موسسه ,
بازدید : 133
[ چهارشنبه 05 فروردين 1394 ] [ چهارشنبه 05 فروردين 1394 ] [ حسین گرامی ]
بسمه تعالی مزایده شماره پانزدهم فروش طلایی سکه قوانین این مزایده مطابق مزایده های قبلی و مطابق آیین نامه می باشد تعداد شش عدد سکه تمام به صورت اقساطی با بازپرداخت ۲۴ ماهه قیمت پایه:یک میلیون و دویست هزار تومان معادل دوازده میلیون ریال قیمت پیشنهادی و تعداد مد نظر خود را به شماره ۰۹۱۲۳۱۸۵۸۳۴ تا حداکثر ساعت ۲۲ روز جمعه ارسال فرمایید. بدیهی است به پیشنهادهای خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد

درباره : مزایده ها ,
بازدید : 163
[ چهارشنبه 20 اسفند 1393 ] [ چهارشنبه 20 اسفند 1393 ] [ مجید سرحدی ]
برنده  مزایده شماره 14 موسسه

به گزارش خبرنگار امور فرهنگی :  مزایده (سکه بهار آزادی ) موسسه  به یکی از همشهریان تهرانی رسید .

خانم سمیه گلنارکار  بالاترین قیمت 12200000را ارسال کردند و برنده این سری از مزایده موسسه شدند 

منتظر مزایده های بعدی باشید..
درباره : مزایده ها ,
بازدید : 222
[ جمعه 01 اسفند 1393 ] [ جمعه 01 اسفند 1393 ] [ حسین گرامی ]

مزایده شماره 14 موسسه فامیلی اتحاد ساقدر


فروش طلایی سکه بهار آرادی


لازم به ذکر است زمان شرکت طبق دستور اداری نظام مند نمودن مزایده ها میباشد

(به پیشنهادات خارج از زمان مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد)

  توجه نمایید هر عضوء متقاضی می تواند سه بار قیمت پیشنهادی خود را در زمان مزایده پیامک کند که حتما یکبار آن باید قبل از ساعت 18 روز جمعه باشد تا وضعیت وی بررسی گردد

نام تعداد قیمت پایه شرایط
سکه بهار آزادی
16 عدد 12/000/000R
اقساط 16 ماهه

 

تمامی اعضاء می توانند در مدت زمان شرکت در مزایده  بالاترین قیمت پیشنهادی خود را به شماره 09123185834 پیامک کنند جهت اطلاعات بیشتر به همین شماره (مدیر عامل )تماس بگیرید

 

با هر تعداد و قیمتی که شما تمایل دارید فقط از قیمت پایه باید بیشتر باشد


درباره : مزایده ها ,
بازدید : 200
[ چهارشنبه 29 بهمن 1393 ] [ چهارشنبه 29 بهمن 1393 ] [ حسین گرامی ]

مزایده شماره 13 موسسه فامیلی اتحاد ساقدر


فروش طلایی سکه بهار آرادی


لازم به ذکر است زمان شرکت طبق دستور اداری نظام مند نمودن مزایده ها میباشد

(به پیشنهادات خارج از زمان مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد)

 

نام تعداد قیمت پایه شرایط
سکه بهار آزادی
12 عدد 12/000/000R
اقساط 12 ماهه

 

تمامی اعضاء می توانند در مدت زمان شرکت در مزایده  بالاترین قیمت پیشنهادی خود را به شماره 09123185834 پیامک کنند جهت اطلاعات بیشتر به همین شماره (مدیر عامل )تماس بگیرید

 

با هر تعداد و قیمتی که شما تمایل دارید فقط از قیمت پایه باید بیشتر باشد


درباره : مزایده ها , اخبار موسسه ,
بازدید : 202
[ چهارشنبه 08 بهمن 1393 ] [ چهارشنبه 08 بهمن 1393 ] [ حسین گرامی ]

مزایده شماره 12 موسسه فامیلی اتحاد ساقدر


فروش طلایی سکه بهار آرادی


لازم به ذکر است زمان شرکت طبق دستور اداری نظام مند نمودن مزایده ها میباشد

(به پیشنهادات خارج از زمان مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد)

 

نام تعداد قیمت پایه شرایط
سکه بهار آزادی
12 عدد 11/500/000R
اقساط 12 ماهه

 

تمامی اعضاء می توانند در مدت زمان شرکت در مزایده  بالاترین قیمت پیشنهادی خود را به شماره 09123185834 پیامک کنند جهت اطلاعات بیشتر به همین شماره (مدیر عامل )تماس بگیرید

 

با هر تعداد و قیمتی که شما تمایل دارید فقط از قیمت پایه باید بیشتر باشد


درباره : مزایده ها ,
بازدید : 204
[ چهارشنبه 24 دي 1393 ] [ چهارشنبه 24 دي 1393 ] [ حسین گرامی ]

مزایده شماره 11 موسسه فامیلی اتحاد ساقدر


فروش طلایی سکه بهار آرادی


لازم به ذکر است زمان شرکت طبق دستور اداری نظام مند نمودن مزایده ها میباشد

(به پیشنهادات خارج از زمان مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد)

 

نام تعداد قیمت پایه شرایط
سکه بهار آزادی
10 عدد 11/500/000R
اقساط 12 ماهه

 

تمامی اعضاء می توانند در مدت زمان شرکت در مزایده  بالاترین قیمت پیشنهادی خود را به شماره 09123185834 پیامک کنند جهت اطلاعات بیشتر به همین شماره (مدیر عامل )تماس بگیرید

 

با هر تعداد و قیمتی که شما تمایل دارید فقط از قیمت پایه باید بیشتر باشد


درباره : مزایده ها ,
بازدید : 163
[ چهارشنبه 19 آذر 1393 ] [ چهارشنبه 19 آذر 1393 ] [ مجید سرحدی ]

مزایده شماره 10 موسسه فامیلی اتحاد ساقدر


فروش طلایی سکه بهار آرادی


لازم به ذکر است زمان شرکت در مزایده از ساعت 24 چهارشنبه هر هفته لغایت ساعت 22 جمعه شب همان هفته میباشد

(به پیشنهادات خارج از زمان مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد)

 

نام تعداد قیمت پایه شرایط
سکه بهار آزادی
10 عدد 10/800/000R
اقساط ماهه12

 

تمامی اعضاء می توانند در مدت زمان شرکت در مزایده  بالاترین قیمت پیشنهادی خود را به شماره 09123185834 پیامک کنند جهت اطلاعات بیشتر به همین شماره (مدیر عامل )تماس بگیرید

 

با هر تعداد و قیمتی که شما تمایل دارید فقط از قیمت پایه باید بیشتر باشددرباره : مزایده ها ,
بازدید : 234
[ چهارشنبه 12 آذر 1393 ] [ چهارشنبه 12 آذر 1393 ] [ مجید سرحدی ]

مزایده شماره 9 موسسه فامیلی اتحاد ساقدر

فروش طلایی سکه بهار آرادی


لازم به ذکر است زمان شرکت در مزایده از ساعت 24 چهارشنبه هر هفته لغایت ساعت 22 جمعه شب همان هفته میباشد

(به پیشنهادات خارج از زمان مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد)

 

نام تعداد قیمت پایه شرایط
سکه بهار آزادی
20 عدد 12/000/000R
 ماهه24

 

تمامی اعضاء می توانند در مدت زمان شرکت در مزایده  بالاترین قیمت پیشنهادی خود را به شماره 09123185834 پیامک کنند جهت اطلاعات بیشتر به همین شماره (مدیر عامل )تماس بگیرید

 

با هر تعداد و قیمتی که شما تمایل دارید فقط از قیمت پایه باید بیشتر باشد
درباره : مزایده ها , اخبار همشهریان ,
بازدید : 174
[ چهارشنبه 05 آذر 1393 ] [ چهارشنبه 05 آذر 1393 ] [ حسین گرامی ]
برنده  مزایده موسسه

به گزارش خبرنگار امور فرهنگی :  مزایده (سکه بهار آزادی ) موسسه  به یکی از همشهریان تهرانی رسید .

آقای علی رضایی بالاترین قیمت 12100000را ارسال کردند و برنده این سری از مزایده موسسه شدند 

منتظر مزایده های بعدی باشید..درباره : مزایده ها ,
بازدید : 174
[ یکشنبه 02 آذر 1393 ] [ یکشنبه 02 آذر 1393 ] [ حسین گرامی ]

هشتمین مزایده موسسه

احتراما در راستای ماده 5 آئین نامه داخلی موسسه فامیلی اتحاد ساقدر این موسسه در نظر دارد برخی از اموال غیر نقدی خود را از طریق مزایده با رعایت ضوابط ذیل به فروش برساند شرایط و اطلاعات کامل در اینجا می باشد.  .لازم به ذکر است زین پس زمان شرکت در مزایده از ساعت 24 چهارشنبه هر هفته لغایت ساعت 22 جمعه شب همان هفته میباشد

(به پیشنهادات خارج از زمان مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد)

 

 

تعداد

قیمت پایه هر عدد ریال

سررسید

اوراق مشارکت موسسه اتحاد

20

 بیست عدد

پنج میلیون و هشتصدهزار ریال

5,800,000

1393/11/01

 

تمامی اعضاء می توانند در مدت زمان شرکت در مزایده  بالاترین قیمت پیشنهادی خود را به شماره 09123185834 پیامک کنند

 

با هر تعداد و قیمتی که شما تمایل دارید فقط از قیمت پایه باید بیشتر باشد


درباره : مزایده ها ,
بازدید : 177
[ چهارشنبه 15 مرداد 1393 ] [ چهارشنبه 15 مرداد 1393 ] [ حسین گرامی ]

هفتمین مزایده موسسه

احتراما در راستای ماده 5 آئین نامه داخلی موسسه فامیلی اتحاد ساقدر این موسسه در نظر دارد برخی از اموال غیر نقدی خود را از طریق مزایده با رعایت ضوابط ذیل به فروش برساند شرایط و اطلاعات کامل در اینجا می باشد.  .لازم به ذکر است زین پس زمان شرکت در مزایده از ساعت 24 چهارشنبه هر هفته لغایت ساعت 22 جمعه شب همان هفته میباشد

(به پیشنهادات خارج از زمان مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد)

 

 

تعداد

قیمت پایه هر عدد ریال

سررسید

سکه تمام بهار آزادی

10

 ده عدد

ده میلیون و ششصدهزار ریال

10,600,000

1393/05/01

 

تمامی اعضاء می توانند در مدت زمان شرکت در مزایده  بالاترین قیمت پیشنهادی خود را به شماره 09123185834 پیامک کنند

 

با هر تعداد و قیمتی که شما تمایل دارید فقط از قیمت پایه باید بیشتر باشد


درباره : مزایده ها ,
بازدید : 167
[ چهارشنبه 17 ارديبهشت 1393 ] [ چهارشنبه 17 ارديبهشت 1393 ] [ حسین گرامی ]

ششمین مزایده موسسه

احتراما در راستای ماده 5 آئین نامه داخلی موسسه فامیلی اتحاد ساقدر این موسسه در نظر دارد برخی از اموال غیر نقدی خود را از طریق مزایده با رعایت ضوابط ذیل به فروش برساند شرایط و اطلاعات کامل در اینجا می باشد.  .

جهت اطلاع از مزایده به ادامه مطلب ...ادامه مطلب

درباره : مزایده ها ,
بازدید : 212
[ چهارشنبه 03 ارديبهشت 1393 ] [ چهارشنبه 03 ارديبهشت 1393 ] [ حسین گرامی ]

در شکفتن جشن نوروز برای شما در همه ی سال سر سبزی جاودان و شادی اندیشه ای پویا و آزادی و برخورداری از همه نعمتهای خدادادی  آرزومندیم

با تبریک سال نو پنجمین مزایده موسسه به صورت ویژه برگزار میگردد امیدواریم با شرکت خود  در این امور به پیشرفت اقتصادی خود و موسسه کمک روزافزونی را موجب شوید
ادامه مطلب

درباره : شرایط شرکت در مزایده , مزایده ها ,
بازدید : 200
[ چهارشنبه 06 فروردين 1393 ] [ چهارشنبه 06 فروردين 1393 ] [ مجید سرحدی ]
این هفته مزایده نداریم!!!


ادامه مطلب

درباره : مزایده ها , اخبار موسسه ,
بازدید : 197
[ پنجشنبه 22 اسفند 1392 ] [ پنجشنبه 22 اسفند 1392 ] [ حسین گرامی ]
برنده های چهارمین مزایده موسسه


ادامه مطلب

درباره : مزایده ها , اخبار موسسه ,
بازدید : 260
[ شنبه 17 اسفند 1392 ] [ شنبه 17 اسفند 1392 ] [ حسین گرامی ]
چهارمین و متفاوت ترین مزایده موسسه


ادامه مطلب

درباره : مزایده ها , اخبار موسسه ,
بازدید : 282
[ چهارشنبه 14 اسفند 1392 ] [ چهارشنبه 14 اسفند 1392 ] [ حسین گرامی ]
برنده سومین مزایده موسسه


ادامه مطلب

درباره : مزایده ها , اخبار موسسه ,
بازدید : 229
[ شنبه 10 اسفند 1392 ] [ شنبه 10 اسفند 1392 ] [ حسین گرامی ]

سومین مزایده موسسه فامیلی اتحاد ساقدرادامه مطلب

درباره : مزایده ها , اخبار موسسه , اخبار همشهریان ,
بازدید : 262
[ چهارشنبه 07 اسفند 1392 ] [ چهارشنبه 07 اسفند 1392 ] [ حسین گرامی ]
برنده دومین مزایده موسسه


ادامه مطلب

درباره : مزایده ها , اخبار موسسه ,
بازدید : 258
[ شنبه 26 بهمن 1392 ] [ شنبه 26 بهمن 1392 ] [ حسین گرامی ]

دومین مزایده موسسه فامیلی اتحاد ساقدر
ادامه مطلب

درباره : مزایده ها , اخبار موسسه ,
بازدید : 223
[ چهارشنبه 23 بهمن 1392 ] [ چهارشنبه 23 بهمن 1392 ] [ حسین گرامی ]

به گزارش خبرنگار امور فرهنگی :اولین مزایده هفته قبل به یکی از همشهریان تهرانی رسید .قیمت پیشنهادی ایشان 10/500/000ریال بود و ایشان 10عدد سکه را دریافت کردند..

بر اساس اطلاع رسانی قبلی این هفته هم باید دومین مزایده گذاشته می شد ولی به دلیل درگیری جلسات مهم هیئت مدیره این هفته مزایده نداریم و از هفته بعد دوباره شروع خواهد شد.درباره : مزایده ها , اخبار موسسه ,
بازدید : 250
[ چهارشنبه 16 بهمن 1392 ] [ چهارشنبه 16 بهمن 1392 ] [ حسین گرامی ]

اولین مزایده موسسه فامیلی اتحاد ساقدر
ادامه مطلب

درباره : مزایده ها , اخبار موسسه ,
بازدید : 239
[ چهارشنبه 09 بهمن 1392 ] [ چهارشنبه 09 بهمن 1392 ] [ حسین گرامی ]
.: Weblog Themes By graphist :.

::

اعضاء
ورود کاربران

رمز عبور را فراموش کردم ؟عضویت در سایت
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
موبایل :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی :
 
کد امنیتی
 
بارگزاری مجدد
ارتباط با واحدهای موسسه

نام کاربری واحدهای موسسه


مدیر عامل          100


امورفرهنگی     500

درباره وبلاگ

موسسه فامیلی اتحاد ساقدر با توكل بر پروردگار عالم و با نیت خیر جهت پیشبرد اهداف اجتماعی و فرهنگی و رفع مشكلات و موانع و سنت حسنه دیدار فامیل تشكیل گردید . همبستگی و اتحاد خود را ثابت كنیم و به همدیگر عشق بورزیم . وبلاگ امور فرهنگی از صمیم قلب جهت نزدیک شدن قلب ها طراحی گردید . به امید روزی که همه در قلب هم به خوبی از همدیگر یاد کنیم . :::::: با تشكر :::::: مدیر سایت : حسین گرامی

موضوعات
اعضاء هیئت امناء موسسه
اعضاء هیئت مدیره موسسه
شرایط عضویت در موسسه
واحدهای هیئت مدیره
وام های موسسه
مزایده موسسه اتحاد ساقدر
امتیازات عضویت در اتحاد ساقدر
اوراق مشارکت اتحاد ساقدر
تازه ها
پیامها
وطنم روستای ساقدر
سرگرمی
تصاویر
فیلم
آمار سایت
بازديدهاي امروز : 111 نفر
بازديدهاي ديروز : 105 نفر
كل بازديدها : 311,200 نفر
بازدید این ماه : 216 نفر
بازدید ماه قبل : 6,343 نفر
کل نظرات : 384 عدد
كل مطالب : 510 عدد
كل اعضا : 141 عدد
افراد آنلاین : 1 نفر

تبادل لینک

خرید بک لینک